Trang chủ / Đơn vị trực thuộc / Khoa / Bộ môn – CNTT&TT trong Du Lịch

Bộ môn – CNTT&TT trong Du Lịch

1. Giới thiệu bộ môn:

          Bộ môn Công nghệ thông tin & Truyền thông (CNTT-TT) trong Du lịch, viết tắt ICT được thành lập vào ngày 15/04/2010, theo quyết định số 658/QĐ-ĐHH-TCNS của giám độc Đại học Huế. Bộ môn hiện có 10 giảng viên, trong đó có 2 Tiến sĩ,  1 Nghiên cứu sinh, 7 Thạc sĩ.

         Bộ môn CNTT-TT trong Du lịch ra đời nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Khoa Du lịch – Đại học Huế, cụ thể là Bộ môn đang đảm nhận đào tạo khối sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử và các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thương mại điện tử du lịch dịch vụ.

2. Nhân sự bộ môn

bomon_ict

STT

Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ Thông tin cá nhân
1  Lê Văn Hòa
TS Phụ trách BM Chi tiết
2  Trần Thị Ngọc Trang TS GV Chi tiết
3  Đinh Thị Hương Giang Th.S GV Chi tiết
4  Lê Văn Hòa (1984) Th.S GV Chi tiết
5  Nguyễn Hoàng Long Th.S GV  Chi tiết
6  Ngô Văn Sơn Th.S GV  Chi tiết
7  Nguyễn Thị Hồng Ngọc NCS GV Chi tiết
8  Nguyễn Thị Minh Nghĩa Th.S GV Chi tiết
9  Võ Thị Ngân Th.S GV Chi tiết
10  Nguyễn Thị Thúy Vân Th.S GV Chi tiết

About admin

Tin liên quan

ksnh

Khoa Quản trị Khách sạn nhà hàng

KHOA QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG (Tên tiếng Anh: FACULTY OF HOSPITALITY MANAGEMENT) …