Trang chủ / Lịch công tác (trang 10)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 1 tháng 7 năm 2022 (từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-07-2022 14:00 Tiểu ban Du lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt tháng 6 năm 2022 Tiểu ban Du lịch theo Quyết định số: 10/QĐ-HĐTSSĐH  ngày 20/6/2022 của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 5 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 27-06-2022 14:00 Giám đốc Đại học Huế gặp mặt lãnh đạo các đơn vị thuộc Đại học Huế   Lãnh đạo Trường Du lịch Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 20-06-2022 14:00 Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 13-06-2022 08:00 Hội nghị Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng (Trực tiếp kết hợp trực tuyến)   Toàn bộ Đảng viên TDL Hội trường …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 06-06-2022 08:00 Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động giải thưởng đổi mới sáng tạo” (Từ ngày 06/6 đến hết sáng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 6 năm 2022 (từ ngày 31/5/2022 đến ngày 05/6/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 31-05-2022 08:00 Giám đốc Đại học Huế gặp mặt đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế và một số nhà khoa học tiêu biểu.   – Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 24-05-2022 8:30 Kiểm tra An toàn PCCC &CHCN Đội kiểm tra PCCC, Thầy Hữu Tuấn, Thầy Ngọc, Thầy Hiếu Trường Du lịch   Thứ tư, 25-05-2022 10:00 Buổi làm việc giữa Ban Kinh tế trung …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 17-05-2022 08:00 Xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022 (cả ngày: Buổi sáng từ 08g00; Buổi chiều từ 14g00)   Thầy Cường Phòng họp I.2 và I.7, số 01 Điện Biên Phủ Giám …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

   Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 10-05-2022 08:00 Họp Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 5 năm 2022 (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 02-05-2022 07:00 Nghỉ bù Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)     Thứ ba, 03-05-2022 07:00 Nghỉ bù Lễ Quốc tế Lao động (01/5) Thứ năm, 05-05-2022 08:00 Nghiệm …

Xem tiếp