Trang chủ / Lịch công tác (trang 2)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,15-04-2024 08:30 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý II năm 2024 Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ ba,16-04-2024 16:00 Hội …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2024 (từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,10-04-2024 08:00 Hội đồng Nghiệm thu sản phẩm ứng dụng đề tài DHH mã số DHH2022-10-25 Theo QĐ Phòng họp TDL Chủ tịch HĐ 10:30 Làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,26-03-2024 14:00 Họp Tổng kết tuyển sinh sau đại học Đại học Huế năm 2023 Các đơn vị có đào tạo sau đại học: – Trưởng phòng/ Trưởng Bộ phận sau đại học của các đơn …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 18/3/2024 đến ngày 24/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm,21-03-2024 14:00 Họp Hội đồng thẩm đinh, nghiệm thu giáo trình “Quản lý và marketing điểm đến du lịch do PGS. TS. Bùi Thị Tám, Trường Du lịch – Đại học Huế làm chủ biên – …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,11-03-2024 14:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2024 (từ ngày 04/3/2024 đến ngày 10/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,05-03-2024 14:00 Tọa đàm “Vai trò của Nữ viên chức, người lao động trong tiến trình xây dựng và phát triển Đại học Huế hướng đến Đại học Quốc gia” và Sơ kết 02 năm thực …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 2 năm 2024 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,26-02-2024 08:00 Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 Lãnh đạo và viên chức, người lao động do đơn vị cử. Trường Du lịch, Khu quy hoạch Đại học Huế …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,23-01-2024 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thứ sáu,26-01-2024 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,16-01-2024 08:30   Lễ trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Đại học Huế  – Đại diện lãnh đạo TDL; – Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTCTSV –  Sinh viên được nhận học bổng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,09-01-2024 08:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng Thầy Chính Phòng họp I.2, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế Thứ tư,10-01-2024 09:30 …

Xem tiếp