Trang chủ / Lịch công tác (trang 7)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2023 (từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/3/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,13-03-2023 15:30 Họp góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ Cơ quan Đại học Huế   Thầy Hữu Tuấn, Cô Vân Ti, Thầy Chính Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2023 (từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/3/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,06-03-2023 08:00 Giao ban Ban Giám đốc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 02 năm 2023 (từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,21-02-2023 08:00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học năm 2023 của Trường Du lịch – Đại học Huế   Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc theo Quyết định số 91/QĐ-ĐHH ngày 01/02/2023 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 02 năm 2023 (từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,15-02-2023 14:00 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023   Thầy Hữu Tuấn   Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 02 năm 2023 (từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

    Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,07-02-2023 14:00 Làm việc với Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại diện Ban giám hiệu Phòng họp TDL Hiệu trưởng Thứ tư,08-02-2023 8:00 Họp Hội đồng cập nhật chương …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2023 (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 04/02/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba,31-01-2023 09:00 Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 Trường Du lịch: lãnh đạo và 30 viên chức, lao động do đơn vị cử. Trường Du Lịch, đường Hồ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 03 tháng 01 từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,16-01-2023 14:30 Họp Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, sinh viên lần thứ V, năm 2023. SV.STARTUP-2023    Thầy Hữu Tuấn   Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 02 tháng 01 từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,09-01-2023 08:00 Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2023 Thầy Hữu Tuấn   Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế 15:00 Gặp mặt Tiến sĩ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 01 tháng 01 từ ngày 02/02/2023 đến ngày 08/02/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,02-01-2023   Nghỉ bù Tết Dương lịch       Thứ năm,05-01-2023 08:00 Thông qua phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Huế (tỷ lệ 1/2000) theo nhiệm vụ quy hoạch …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai,26-12-2022 08:00 Hội nghị đại biểu Viên chức Đại học Huế lần thứ XI, năm 2022 Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường, Cô Ngọc Liên Hội trường Đại học Huế, số 3 Lê Lợi Giám đốc Đại …

Xem tiếp