Trang chủ / Lịch công tác (trang 21)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 3 tháng 5 năm 2019 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 21-05-2019   Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 29/5/2019 Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp sinh viên năm học 2018-2019 Theo Quyết định Theo Quyết định Chủ tịch các Hội đồng Thứ tư, …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2018 (từ ngày 15/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 13-05-2019 17:00 Họp Ban tổ chức Hội nghị Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2019 Thầy Phụng Phòng họp I.7, số 04 …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 5 năm 2019 (từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/5/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 07-05-2019 10:00 Họp Hội đồng đào tạo liên thông   Theo Quyết định Phòng I.7, số 4 Lê Lợi Chủ tịch HĐ Thứ sáu, 10-05-2019 07:30 Tập huấn quản lý các nhiệm vụ khoa …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 22-04-2019 09:00 Họp ký kết các nhiệm vụ hoạt động KHCN và Đào tạo Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ ba, 23-04-2019 9:30 Nghiệm …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 21/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 16-04-2019 14:30 Lễ Khai mạc Giải bóng đá CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI – năm 2019 – Đại biểu (Giấy mời); – BCH các Công đoàn cơ sở; – Các …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 09-04-2019 8:00 Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên năm 2019 -Theo Quyết định; -Sinh viên thực hiện đề tài 2019, giáo viên hướng dẫn. Phòng họp KDL Chủ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 4 năm 2019 (từ ngày 01/4/2019 đến ngày 08/4/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 02-04-2019 14:00 Kiểm toán Nhà nước triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán tại Đại học Huế (giai đoạn 2016-2018) Thầy Hữu Tuấn, cô Vân Ti Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 24/3/2019 đến ngày 31/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-03-2019 14:00 Họp Tổ công tác và Ban kiểm phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ĐHH nhiệm kỳ 2021-2026 Thầy Ngọc Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi Trưởng Ban kiểm …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 12/3/2019 đến ngày 19/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 12-03-2019 08:00 Hội thảo Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương Thứ tư, 13-03-2019 08:00 Hội thảo Dự án VIBE Thầy Hữu Tuấn Phòng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 3 năm 2019 (từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 04-03-2019 15:00 Họp đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý Đại học Huế năm 2018 (Giám đốc, các Phó Giám đốc Đại học Huế) Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I2, số …

Xem tiếp