Trang chủ / Lịch công tác (trang 22)

Lịch công tác

Lịch công tác tuần 4 tháng 2 năm 2019 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/3/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 25-02-2019 09:00 Gặp mặt LĐHĐ được tuyển dụng năm 2019 BCN Khoa, Tổ TCHC, trưởng các đơn vị có LĐHĐ được tuyển dung 2019 Phòng họp KDL Khoa trưởng 09:30 Họp Cán bộ chủ …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 2 năm 2019 (từ ngày 18/2/2019 đến ngày 24/2/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 18-02-2019 13:30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 – Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở; – Chi ủy viên Chi ủy …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 02 năm 2019 (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư, 13-02-2019 08:00 Hội nghị ngân sách năm 2019 Thầy Hữu Tuấn Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế Thứ bảy, 16-02-2019 07:30 Hội nghị: ”Xúc tiến đầu tư và …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 1 tháng 02 năm 2019 (từ ngày 28/01/2019 đến ngày 03/02/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 28-01-2019 13:30 1. Từ 13g30 – 15g30: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Du lịch điện tử, Khoa Du Lịch; 2. Từ 15g30 – 17g30: Họp …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 01 năm 2019 (từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 21-01-2019 08:00 Gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 -Thầy Hữu Tuấn, thầy Cường; – ĐB có giấy mời Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi. Bí …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 1 năm 2019 (từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 14-01-2019 08:00 Đoàn công tác khảo sát mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính làm việc với Đại …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 2 tháng 1 năm 2019 (từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 07-01-2019 07:30  Họp triển khai KHTC, ĐT, KHCN và Giao ước thi đua Đại học Huế năm 2019; Thầy Hữu Tuấn Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc & Bí thư Đảng …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 01 tháng 01 năm 2019 (từ ngày 02/01/2019 đến ngày 06/01/2019

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ năm, 03-01-2019 14:00 Làm việc với Ban Cơ sở vật chất – Đại học Huế Thầy Hữu Tuấn, thầy Ngọc Phòng họp KDL Khoa trưởng Thứ sáu, 04-01-2019 8:00 Họp Ban Tư vấn tuyển sinh …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 4 tháng 12 năm 2018 (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

        Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 24-12-2018 10:00 Khai trương Hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế – Đại diện lãnh đạo Khoa; – Đại diện lãnh đạo Tổ CTSV;– Đại diện lãnh đạo …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 12 năm 2018(từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 17-12-2018 14:00 Họp Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế Thầy Ngọc Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi   Bí thư Đảng ủy Thứ ba, 18-12-2018 17:30 Họp Ban Tổ chức Chương trình Lễ hội …

Xem tiếp