Bài viết mới nhất

Lịch công tác tuần 4 tháng 11 (từ 22/11/2021-28/11/2021)

lich-ct-204x175-204x175

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ hai, 22-11-2021 09:00 Họp lấy ý kiến nhận xét, đánh giá Giám đốc và các Phó Giám đốc Đại học Huế năm học 2020-2021 – Trưởng đơn vị. (Thầy: Trần Hữu Tuấn) Họp trực tuyển nền …

Xem tiếp

Lịch công tác tuần 3 tháng 11(Từ 15/11/2021-21/11/2021)

lich-ct-204x175-204x175

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ ba, 16-11-2021 10:00 Họp Cán bộ chủ chốt Trường Du Lịch Cán bộ chủ chốt Trực tuyến Thầy: Trần Hữu Tuấn Thứ năm, 18-11-2021 08:00 Hội nghị bàn về giải pháp nâng cao chất lượng đào …

Xem tiếp

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG,THAY THẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

unnamed

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG,THAY THẾ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ Đại học Huế quyết định ban hành quy định các học phần lý luận chính trị tương đướng,thay thế trong chương trình đào …

Xem tiếp