Bài viết mới nhất

Những xu hướng du lịch thế giới năm 2022

main-qimg-263d3a6d29d6db48e7a0-4916-7589-1640678006

Đặt và đi nhiều chuyến một lúc hoặc vừa đi vừa làm (workcation)… là những xu hướng của du lịch thế giới 2022. Biến chủng mới Omicron đã khiến du lịch mùa đông tại Mỹ và châu Âu ảm đạm. Nhiều người sẽ suy nghĩ lại về các kế hoạch …

Xem tiếp