Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

 

Cụ thể như sau: Ngày 02/3/2019

 - Hội đồng 1 & 2: bắt đầu lúc 8h00 - Phòng họp KDL & phòng 2.4

 - Hội đồng 3 & 4: bắt đầu lúc 13h30 - Phòng họp KDL & phòng 2.4

Hình thức trình bày: học viên báo cáo bằng powper point trong thời gian không quá 15ph

Thông tin chi tiết xin được đính kèm ở file bên dưới.

Để buổi bảo vệ thành công tốt đẹp, kính mong Quý học viên sắp xếp tham dự đúng giờ.

Trân trọng.

 

Nguyễn Thị Minh Phương

Tổ KH-HTQT, Khoa Du lịch

 
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.