Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo (lần 2) v/v Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Khóa 1, đợt 1, 2016 - 2018)

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch, Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên cao học Khóa 1, đợt 1, 2016 - 2018 kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Thông báo cụ thể được đính kèm bên dưới:

 
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.