Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo v/v nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 1 đợt 1 năm 2016-2018

Nhằm chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên cao học (dự kiến vào cuối tháng 04 - đầu tháng 05). Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo đến học viên cao học Khóa 1, đợt 1 (2016-2018) kế hoạch nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ. 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Sau Đại học năm học 2017 – 2018 của Khoa Du lịch– Đại học Huế;

Căn cứ vào Thông báo số 744/TB – ĐHH ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Khoa trưởng Khoa Du lịch – Đại học Huế về kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp đối với học viên cao học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khóa 1, đợt 1 (2016-2018).

Nhằm chuẩn bị cho việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của học viên cao học (dự kiến vào cuối tháng 04 - đầu tháng 05). Khoa Du lịch – Đại học Huế thông báo đến học viên cao học Khóa 1, đợt 1 (2016-2018) kế hoạch nộp hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn Thạc sĩ như sau:

 1. Thời gian nộp hồ sơ: hạn cuối ngày 13/04/2018
 2. Địa điểm: Tổ Khoa học-Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch, Đại học Huế.
 3. Hồ sơ bao gồm:
  • a. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ
  • b. Bản nhận xét của Giáo viên hướng dẫn về quá trình thực hiện luận văn (01 bản)
  • c. Lý lịch khoa học của học viên (01 bản)
  • d. Luận văn hoàn chỉnh, đóng bìa cứng theo quy định (05 bản)
  • e. Tóm tắt luận văn tối đa 24 trang, khổ A5 (05 bản)
  • f. Bản sao số liệu gốc (01 bản)

Ghi chú: Học viên tải các biểu mẫu mục a,b,c và quy cách trình bày luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tại website của Khoa Du lịch - Đại học Huế, mục Sau Đại học: http://hat.hueuni.edu.vn/saudaihoc.

Trân trọng !

Cụ thể xem trong file đính kèm

 
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.