Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Lịch báo cáo tiến độ luận văn Thạc sĩ lớp cao học khoá II đợt 1 năm 2017-2019

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên cao học khoá II đợt 1, năm 2017-2019 về kế hoạch báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

 

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-ĐHH ngày 12/12/2018 về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá tiến độ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khóa 2 đợt 1 (năm 2017 - 2019).

Tổ KH-HTQT, bộ phận Sau Đại học, Khoa Du lịch-Đại học Huế kính thông báo đến học viên có tên trong Quyết định tiến hành báo cáo tiến độ luận văn tốt nghiệp.

Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu lúc 08h00 ngày 29 tháng 12 năm 2018 (Thứ Bảy).

- Địa điểm:

    + Hội đồng 1: Phòng họp Khoa Du lịch - Đại học Huế;

    + Hội đồng 2: Phòng Cao học 2.4, Khoa Du lịch - Đại học Huế.

- Hình thức báo cáo: học viên chuẩn bị slide power point và báo cáo không quá 15 phút.

Quyết định đã được đính kèm ở file bên dưới.

Để buổi báo cáo tiến độ được diễn ra thành công, Quý học viên cao học vui lòng đến đúng giờ và nghiêm túc.

Trân trọng.

 

Nguyễn Thị Minh Phương

Tổ KH-HTQT

 

 

 
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.