Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo về việc nộp luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, bảo vệ đợt 2, năm 2018

Bộ phận Sau Đại học, Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến các học viên cao học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, bảo vệ đợt 2, năm 2018 về thời gian hoàn thiện, nộp luận văn Thạc sĩ và các văn bản liên quan.

 

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (1 bản);
  2. Bản nhận xét của Giáo viên hướng dẫn về quá trình thực hiện luận văn (01 bản);
  3. Lý lịch khoa học của học viên (01 bản);
  4. Xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi đang cư trú về việc học viên đang trong thời gian không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  5. 02 chứng chỉ Ngoại ngữ (có công chứng);
  6. Nhật ký thực tập (1 bản);
  7. Luận văn hoàn chỉnh, đóng bìa cứng theo quy định (06 bản, không nhất thiết đóng bìa nhũ đỏ);
  8. Tóm tắt luận văn tối đa 24 trang, khổ A5 (06 bản);
  9. Bản sao số liệu gốc (01 bản).

Hạn nộp: trước ngày 30/11/2018

Học viên vui lòng tham khảo Quy cách trình bày luận văn thạc sĩ và download các giấy tờ có liên quan tại mục Văn bản.

Trân trọng.

 

Nguyễn Thị Minh Phương.

Tổ KH-HTQT

Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.