Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo về việc thống nhất mã ngành/ chuyên ngành trong hồ sơ tốt nghiệp các trình độ đào tạo

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên cao học về việc thống nhất mã ngành/ chuyên ngành trong hồ sơ tốt nghiệp.

 

 

- Danh mục các ngành/ chuyên ngành và mã số ngành/ chuyên ngành (gồm 7 chữ số) ban hành theo Quyết định số 1377a/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế chỉ áp dụng cho các ngành/ chuyên ngành tuyển sinh từ tháng 11/2017 trở về sau

- Những ngành/ chuyên ngành tuyển sinh trước tháng 11/2017 vẫn áp dụng hệ thống mã số ngành/ chuyên ngành cũ.

Thông báo này áp dụng tại Khoa Du lịch - Đại học Huế cụ thể như sau:

- Các lớp Cao học Khoá I, năm 2016-2018 và khoá II, năm 2017-2019: vẫn áp dụng mã số cũ 60340103

- Từ các lớp Cao học Khoá III, năm 2018-2020 trở về sau: áp dụng mã số mới 8810103

Quý học viên vui lòng nắm rõ để thống nhất trong hồ sơ và khoá luận tốt nghiệp.

Trân trọng.

 

Nguyễn Thị Minh Phương

Tổ KH-HTQT 

 
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.