Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc cho phép Khoa Du lịch - Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Du lịch;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1697/Đ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của iám đốc Đại học Huế về việc Ban hành quy định Tuyển sinh và Đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại học Huế.

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101) như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Ngành Du lịch (mã số: 9810101)

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

3. Thời gian đào tạo dự bị: 02 năm

4. Điều kiện dự tuyển: (xem chi tiết ở đường link bên dưới)

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển  (xem chi tiết ở đường link bên dưới)

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm 2020

- Thời gian xét tuyển: trong khoảng 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ.

- Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ:

Bộ phận Sau đại học, Khoa Du lịch – Đại học Huế

22 Lâm Hoằng, TP Huế

SĐT: 0234.3897057 hoặc 0947.550.444 gặp ông Lê Văn Hoài

7. Lệ phí xét tuyển:

- Lệ phí xử lý hồ sơ: 200.000đ/ hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 2.000.000đ/ hồ sơ

Thông tin chi tiết xem tại đường link bên dưới:

Tuyen sinh NCS du bi nam 2020

 

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Phương

Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.