Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Giới thiệu về chương trình đào tạo cao học tại Trường Du lịch - Đại học Huế

Tính đến nay, Trường Du lịch - Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo về du lịch hàng đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài 7 ngành đào tạo bậc đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế đang đào tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ với các ngành sau:

 

Bậc thạc sĩ:

- Ngành Du lịch (mã ngành: 8810101)

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành: 8810103) 

Bậc tiến sĩ: 

- Ngành Du lịch (mã ngành: 9810101)

 

Địa chỉ liên hệ

Bộ phận Sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế

22 Lâm Hoằng- TP Huế

Điện thoại: 0234.3897057/ 0947.550444 (Thầy Lê Văn Hoài)

 

Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.