Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Đào tạo tiến sĩ

03-04-2024    106 lượt xem

Trường Du lịch – Đại Học Huế tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Tố Quyên

Ngày 29/3/2024 được sự đồng ý của Đại học Huế, Trường Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Tố Quyên.

13-03-2024    83 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch

Ngày 13/03/2024 Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch.

07-03-2024    87 lượt xem

Hồ sơ quá trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Trường Du lịch - Đại học Huế gửi các nghiên cứu sinh của trường thông tin về các hồ sơ liên quan trong suốt quá trình đào tạo nghiên cứu sinh tại trường:

27-01-2024    109 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học HuếTổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch
27-01-2024    85 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch.

16-02-2023    61 lượt xem

Hoạt động giảng dạy các học phần Nghiên cứu sinh ngành Du lịch 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2023, Trường Du lịch - Đại học Huế tổ chức hoạt động giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 16/02/2023.