Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Giảng viên cơ hữu

Trường Du lịch - Đại học Huế

22 Lâm Hoằng, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế

18 Đào Trinh Nhất – Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế

28A Hàn Mặc Tử, thành phố Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế

22 Lâm Hoằng, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế

22 Lâm Hoằng, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế

22 Lâm Hoằng, TP Huế, Thừa Thiên Huế