Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế - Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

tuyen-sinh

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

I. Ngành tuyển sinh

- Ngành Du lịch (Mã ngành: 9810101)

II. Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển hồ sơ

III. Thời gian gian học

Bố trí thời gian linh hoạt phù hợp cho học viên đang đi làm

IV. Các đợt tuyển sinh

Liên tục các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12 năm 2024

V. Nơi phát hành và thu hồ sơ

Bộ phận Sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng - TP Huế

Điện thoại: 0234.3897057/ 0345678375 (Thầy Lê Văn Hoài)