Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Tuyen-sinhCăn cứ  Thông báo  số  118/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022  của Giám đốc Đại học Huế về việc  Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm  2022  của  Đại học Huế;
Trường  Du lịch  –  Đại học Huế  thông báo tuyển sinh  nghiên cứu sinh  và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Tuyen-sinh-hue

I. NGÀNH TUYỂN SINH
Ngành Du lịch (mã số: 9810101)
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH
Xét tuyển
III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-  Đào tạo  tiến sĩ: Liên tục 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và  liên tục 04 năm đối với người có bằng đại học.
- Đào tạo dự bị tiến sĩ: Tối đa 02 năm (24 tháng).
IV.  ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH (xem file đính kèm)

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 10 của các tháng chẵn trong năm 2022.
2. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Trường Du lịch - Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm  bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
3. Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển:
Thí sinh dự tuyển liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo địa
chỉ:  Bộ phận Sau đại  học,  Trường  Du  lịch  –  Đại  học Huế,  22 đường  Lâm  Hoằng,
phường Vỹ Dạ, thành phố Huế
ĐT: 0234.3897057 hoặc 0947.550.444-03. 45678. 375 gặp Ông Lê Văn Hoài

VIII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
Lệ phí xét tuyển bao gồm:
1. Lệ  phí xử  lý hồ  sơ: 100.000đ/hồ sơ, nộp tại  Trường  khi nộp hồ sơ đăng ký dự
tuyển.
2. Lệ phí xét tuyển: 3.000.000đ /thí sinh (nộp tại Trường vào buổi xét tuyển)

 
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.