Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Năng lực nghiên cứu khoa học sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị DVDL&LH

Học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ có năng lực nghiên cứu khoa học:

  • Có năng lực nghiên cứu khoa học độc lập và tư duy sáng tạo;
  • Có năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học độc lập;
  • Có thể tổ chức thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến ở các địa phương và đơn vị du lịch;
  • Có thể tiếp tục tham gia học tiếp chương trình tiến sĩ.
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.