Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

Thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

tuyen-sinh-cao-hoc-2024

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học năm 2023 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

I. Ngành tuyển sinh

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành: 8810103) 

- Ngành Du lịch

II. Chương trình và hình thức đào tạo

- Chương trình đào tạo: theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng

- Hình thức đào tạo: tập trung toàn thời gian

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 - 02 năm

III. Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển hồ sơ

IV. Thời gian gian học

Bố trí thời gian linh hoạt phù hợp cho học viên đang đi làm

V. Các đợt tuyển sinh

Liên tục các tháng 3, 6, 9, 12 năm 2024

VI. Nơi phát hành và thu hồ sơ

Bộ phận Sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng - TP Huế

Điện thoại: 0234.3897057/ 0345678375 (Thầy Lê Văn Hoài)