Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Vị trí công tác của thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Người tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:

  • Chuyên viên, cán bộ quản lý, chuyên gia ở phòng ban ở Sở Văn hóa,Thể thao &Du lịch và các ban ngành chức năng liên quan ở cấp trung ương và địa phương;
  • Tổng giám đốc, cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp khai thác và kinh doanh du lịch dịch vụ;
  • Chuyên gia tư vấn, các nhà quản lý(ở các vị trí) trong lĩnh vực du lịch & lữ hành;
  • Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu…
  • Chuyên viên trong các công ty du lịch, lữ hành, khách sạn, khu di tích văn hóa lịch sử…
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.