Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Trường Du lịch - Đại học Huế tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo kế hoạch thu nhận hồ sơ các ngành tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2022

I. Ngành tuyển sinh: 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (mã ngành: 8810103) 

Ngành Du lịch (mã ngành: 8810101)

II. Chương trình và hình thức đào tạo: 

- Chương trình đào tạo: theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng

- Hình thức đào tạo: tập trung toàn thời gian

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 - 02 năm

III. Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển (*)

IV. Đối tượng và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (*)

V. Tiêu chí và quy đổi điểm xét tuyển (*)

VI. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (*)

VI. Thời gian và địa điểm

- Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/4/2022

- Lịch xét tuyển: dự kiến từ ngày 20/4/2022

- Địa điểm xét tuyển: Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

- Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: 

+ Tại Huế: Bộ phận Sau đại học, Trường Du lịch - Đại học Huế, 22 Lâm Hoằng - TP Huế, Điện thoại: 0234.3897057/ 0947.550444 - 0345678375 (Ông Lê Văn Hoài)

+ Tại các địa phương khác (*)

VII. Lệ phí tuyển sinh:

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 100.000đ/ hồ sơ

- Lệ phi xét tuyển: 700.000đ/ thí sinh.

(*) Vui lòng xem chi tiết ở hình ảnh đính kèm bên dưới