Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh bậc Thạc sĩ khoá IV, đợt 2, năm 2019

Thông báo tuyển sinh bậc Thạc sĩ khoá IV, đợt 2, năm 2019

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo kế hoạch tuyển sinh bậc Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khoá IV, đợt 2, năm 2019. 

- Hình thức đào tạo: chính quy

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/8/2019

- Thời gian ôn tập bổ túc kiến thức: dự kiến tháng 6/2018

- Thời gian thi tuyển: dự kiến 28-29/9/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem ở đường link đính kèm bên dưới

 

Nguyễn Thị Minh Phương