Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Quy cách trình bày luận văn Thạc sĩ và tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế

Học viên vui lòng xem nội dung hướng dẫn quy cách trình bày luận văn Thạc sĩ và tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế ở file đính kèm bên dưới.

Lưu ý: 

- Các lớp Cao học Khoá I, năm 2016-2018 và khoá II, năm 2017-2019: vẫn áp dụng mã số cũ 60340103

- Từ các lớp Cao học Khoá III, năm 2018-2020 trở về sau: áp dụng mã số mới 8810103

 

Tổ KH-HTQT

Nguyễn Thị Minh Phương

 
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.