Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Quyết định về việc giao đề tài Thạc sĩ đối với học viên khóa 1, đợt 2, năm 2016-2018

Tổ Khoa học-Hợp tác quốc tế, bộ phận Sau Đại học, Khoa Du lịch, Đại học Huế kính thông báo đến học viên cao học khóa 1, đợt 2, năm 2016-2018 Quyết định giao tên đề tài thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ 

 

Thông tin chi tiết được đính kèm trong file bên dưới.

Trân trọng.

 
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.