Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Mẫu báo cáo tiến độ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Du lịch - Đại học Huế

Mẫu báo cáo tiến độ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Du lịch - Đại học Huế

Nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho công tác thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế gởi đến các học viên mẫu báo cáo tiến độ luận văn tốt nghiệp.

 

 

- Các lớp Cao học Khoá I, năm 2016-2018 và khoá II, năm 2017-2019: áp dụng mã số cũ 60340103

- Từ các lớp Cao học Khoá III, năm 2018-2020 trở về sau: áp dụng mã số mới 8810103

Học viên nộp kèm 04 bản báo cáo tiến độ trình bày tất cả các nội dung đã thực hiện (file đính kèm) và 1 bản báo cáo tiến độ (có xác nhận của GVHD - Download file tại mục Văn bản)

Nội dung được đính kèm bên dưới: 

 

Nguyễn Thị Minh Phương