Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Các kỹ năng sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị DVDL&LH

Học viên sau khi kết thúc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ tích lũy được các kỹ năng:

  • Có kỹ năng tư duy lý luận, phân tích và tổng hợp của học viên;
  • Có kỹ năng phân tích, phát hiện và xử lý các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý dịch vụ du lịch & lữ hành;
  • Có kỹ năng lãnh đạo và năng lực làm việc độc lập trong các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý
  • Có thể sử dụng tốt các công cụ tin học quản lý tiên tiến;
  • Có kỹ năng phân tích và ra quyết định, kỹ năng quản lý và tổ chức kinh doanh, lập kế hoạch, quản lý rủi ro, quản lý thay đổi trong các tổ chức và cơ quan từ cấp Trung ương đến địa phương liên quan lĩnh vực du lịch;
  • Có kỹ năng tốt trong giao tiếp và đàm phán.
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.