Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Du lịch - Đại học Huế

Mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Du lịch - Đại học Huế

Nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho công tác thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ, Trường Du lịch - Đại học Huế gởi đến các học viên mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp.

 

- Các lớp Cao học Khoá I, năm 2016-2018 và khoá II, năm 2017-2019: áp dụng mã số cũ 60340103

- Từ các lớp Cao học Khoá III, năm 2018-2020 trở về sau: áp dụng mã số mới 8810103

Nội dung được đính kèm bên dưới: