Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Biểu mẫu văn bản sau đại học

Biểu mẫu văn bản sau đại học

Một số biểu mẫu văn bản dành cho học viên cao học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Du lịch - Đại học Huế, bao gồm:

  1. Bồ sơ đăng ký dự thi cao học bậc thạc sỹ
  2. Biểu mẫu luận văn Thạc sỹ
  3. Một số biểu mẫu liên quan khác
STT TIÊU ĐỀ VĂN BẢN
 
 I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC BẬC THẠC SỸ 
1 Các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký dự thi
Tải về tại đây
2 Phiếu đăng ký dự thi
Tải về tại đây
3 Lý lịch cá nhân Tải về tại đây
4 Giấy xác nhận Tải về tại đây
5 Phiếu dán ảnh Tải về tại đây
II. BIỂU MẪU LUẬN VĂN THẠC SỸ
6 Phiếu đăng ký đề tài luận văn Thạc sỹ (lần 1) Tải về tại đây
7 Phiếu đăng ký đề tài luận văn Thạc sỹ (chính thức) Tải về tại đây
8 Đơn xin điều chỉnh đề tài luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
9 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
10 Đơn xin bảo vệ luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
11 Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
12 Giấy xác nhận cơ quan/ địa phương Tải về tại đây
13 Nhật ký thực tập luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
14 Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
15 Phiếu xác nhận hoàn thiện luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
16 Lý lịch khoa học của học viên Cao học Tải về tại đây
17 Bản nhận xét của GVHD Tải về tại đây
18 Đơn xin gia hạn báo cáo tiến độ luận văn Thạc sỹ Tải về tại đây
19 Mẫu nhận xét dành cho Ủy viên phản biện 1 Tải về tại đây
20 Mẫu nhận xét dành cho Ủy viên phản biện 2 Tải về tại đây
III. MỘT SỐ BIỂU MẪU KHÁC
21 Đơn xin nhập học Tải về tại đây
22 Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Tải về tại đây
23 Đơn xin nhập học lại Tải về tại đây
24 Đơn xin học ghép Tải về tại đây
25 Đơn xin thi ghép Tải về tại đây
26 Phiếu đăng ký hướng đào tạo Thạc sỹ Tải về tại đây