Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

28-01-2024    93 lượt xem

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế - Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2024
27-01-2024    62 lượt xem

Thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

Trường Du lịch - Đại học Huế thông báo nhận hồ sơ Tuyển sinh Cao học năm 2024

27-01-2024    30 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học HuếTổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch
27-01-2024    20 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch.

16-02-2023    11 lượt xem

Hoạt động giảng dạy các học phần Nghiên cứu sinh ngành Du lịch 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2023, Trường Du lịch - Đại học Huế tổ chức hoạt động giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 16/02/2023. 

27-01-2024    31 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng Đánh giá tiến độ Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng Đánh giá tiến độ Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Lý do chọn trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế với sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trên cả nước; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế