Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế
  • <p>Trường Du lịch – Đại học Huế  tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022</p>
  • <p>PGS.TS Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Đại học Huế trao cờ thi đua và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Khoa Du lịch, nay là Trường Du lịch - Đại học Huế</p>
  • <p>Khai giảng lớp QTDVDL&LH khóa II, đợt 1 năm 2017</p>
  • <p>Khai giảng lớp đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa I, đợt 2 năm 2016</p>
  • <p>Lễ bảo vệ đề cương luận văn cao học chuyên ngành QTDV&LH, Khóa 1, niên khóa 2016-2018</p>
  • <p>Liên kết quảng bá tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa</p>

Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Tuyen-sinhCăn cứ  Thông báo  số  118/TB-ĐHH ngày 24 tháng 01 năm 2022  của Giám đốc Đại học Huế về việc  Tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm  2022  của  Đại học Huế;
Trường  Du lịch  –  Đại học Huế  thông báo tuyển sinh  nghiên cứu sinh  và dự bị tiến sĩ ngành Du lịch năm 2022

Xem tiếp

Khung chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (MS: 8810103)

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra & Khung chương trình đào tạo ngành Thạc sĩ Du lịch (MS: 8810101)

Xem tiếp

Chuẩn đầu ra & Khung chương trình đào tạo ngành Tiến sĩ Du lịch (MS: 9810101)

Xem tiếp

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Du lịch tại Trường Du lịch - Đại học Huế (đợt tháng 12/2022)

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, sáng ngày 28/12/2022, Hội đồng tuyển sinh sau Đại học, Đại học Huế đã tiến hành xét tuyển cho năm (05) thí sinh đăng ký theo học chương trình đào tạo nghiên cứu sinh ngành Du lịch (mã số 9810101) tại Trường Du lịch - Đại học Huế.

Xem tiếp
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.