Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học HuếTổ chức Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch

 

Tien-si

Chúc mừng ứng viên Hồng Trinh đã trúng tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch.

TIEN-SI

Chúc mừng ứng viên Kiều Oanh đã trúng tuyển Nghiên cứu sinh ngành Du lịch.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ

tien-si

tien-si

tien-si

tien-si

tien-si

tien-si