Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch

Ngày 13/03/2024 Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng xét tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch.

Nghien-cuu-sinh-du-lich

Chúc mừng thí sinh Kim Ngân đã trúng tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch. Một số hình ảnh trong hội đồng bảo vệ.

nghien-cuu-sinh-nganh-du-lich

ncs

Chúc mừng thí sinh Nhật Quang đã trúng tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch. Một số hình ảnh trong hội đồng bảo vệ.

ncs

ncs

Chúc mừng thí sinh Hoàng Giang đã trúng tuyển Dự bị tiến sĩ ngành Du lịch. Một số hình ảnh trong hội đồng bảo vệ.

ncs

ncs

(Nguồn: Trường Du lịch - Đại học Huế)