Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Thông báo v/v kế hoạch thực hiện luận văn Thạc sĩ Khóa 1 đợt 2 năm 2016-2018

Nhằm mục đích chuẩn bị cho công tác thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ được hoàn thành theo đúng kế hoạch đào tạo, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên Khóa 1, đợt 2, năm học 2016 - 2018 kế hoạch và quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.

Kế hoạch cụ thể được đính kèm ở file bên dưới

 
Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.