Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hoạt động giảng dạy các học phần Nghiên cứu sinh ngành Du lịch 2023

Hoạt động giảng dạy các học phần Nghiên cứu sinh ngành Du lịch 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2023, Trường Du lịch - Đại học Huế tổ chức hoạt động giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo từ ngày 09/02/2023 đến hết ngày 16/02/2023. 

Tham gia hoạt động giảng dạy Nghiên cứu sinh có PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, PGS.TS. Bùi Thị Tám, PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng và TS. Trần Thị Ngọc Liên. Đây là các giảng viên cơ hữu, có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực du lịch của nhà trường. Các học phần trong chương trình đào tạo tiến sĩ sẽ giúp cho Nghiên cứu sinh cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn, am hiểu sâu sắc ở trình độ chuyên gia những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành du lịch, đặc biệt là các lí thuyết về phương pháp luận nghiên cứu du lịch nâng cao, khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học quan trọng, thiết yếu của lĩnh vực nghiên cứu; hành vi khách hàng đa văn hoá trong du lịch; quản lý điểm đến và du lịch bền vững. 

Trong khuôn khổ đào tạo, nhà trường còn mời Dr. Rodney W Caldicott - giáo sư thỉnh giảng tại Trường Du lịch chia sẻ về Phương pháp nghiên cứu và xuất bản. Seminar là cơ hội để học viên và giáo sư trao đổi kinh nghiệm cũng như tháo gỡ các khó khăn của Nghiên cứu sinh trong xuất bản ở các tạp chí uy tín (Scopus, ISI, ESCI...).

Hoạt động giảng dạy này góp phần giúp người học nâng cao trình độ lý luận chuyên ngành, tập trung vào các vấn đề cốt lõi về du lịch ở mức độ cao, có nội dung chuyên sâu phù hợp với đề tài nghiên cứu sinh và hỗ trợ rèn luyện các phương pháp luận trong nghiên cứu, xuất bản các bài báo khoa học.

Một số hình ảnh tại lớp học:

 

 Nguyễn Thị Minh Phương - BP SĐH, Trường Du lịch