Đào tạo sau đại học
Trường Du lịch - Đại học Huế

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh ngành Du lịch tại Trường Du lịch - Đại học Huế (đợt tháng 12/2022)

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐTSSĐH ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế, sáng ngày 28/12/2022, Hội đồng tuyển sinh sau Đại học, Đại học Huế đã tiến hành xét tuyển cho năm (05) thí sinh đăng ký theo học chương trình đào tạo nghiên cứu sinh ngành Du lịch (mã số 9810101) tại Trường Du lịch - Đại học Huế.

Thành viên Hội đồng tiểu ban xét tuyển nghiên cứu sinh là các giảng viên có chuyên môn sâu về du lịch của Trường Du lịch và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Từ phía Trường Du lịch - Đại học Huế, Hội đồng xét tuyển gồm có PGS.TS. Trần Hữu Tuấn - Hiệu trưởng Trường Du lịch; NGUT.PGS.TS. Bùi Thị Tám - giảng viên Khoa Quản lý sự kiện & Công nghệ truyền thông;  TS. Trần Thị Ngọc Liên - phó Hiệu trưởng; TS. Đỗ Thị Thảo - giảng viên Khoa Du lịch học. Từ phía Trường Đại học Kinh tế, Hội đồng có sự tham gia của PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng - phó Trưởng Khoa Khoa Quản trij kinh doanh (QTKD); TS. Hồ Thị Hương Lan - giảng viên Khoa QTKD & TS. Lê Thanh An - giảng viên Khoa Kinh tế và phát triển.

Tại buổi xét tuyển, các thí sinh đã lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung và kế hoạch nghiên cứu trong đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ trước Hội đồng tiểu ban. Sau đó, các thành viên Hội đồng đã đưa ra một số nhận xét và góp ý giúp thí sinh hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng kết luận cả 05 thí sinh đã đáp ứng đầy đủ Quy định của Hội đồng tuyển sinh sau Đại học, Đại học Huế.

Danh sách 05 thí sinh tham dự xét tuyển:

1. Nguyễn Thị Ngọc Trinh

2. Trương Thị Kim Thuỷ

3. Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

4. Sui Nghiệp Phát

5. Nguyễn Anh Lợi

Hình ảnh tại Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh:

 

Thí sinh Nguyễn Anh Lợi 

Thí sinh Trương Thị Kim Thuỷ

 

Thí sinh Nguyễn Thị Huỳnh Phượng

 

Thí sinh Sui Nghiệp Phát

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Trinh

 

Nguyễn Thị Minh Phương

BP. Sau Đại học, Trường Du lịch

Các tin khác
Thông báo
Tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh dự bị năm 2020 (mã số: 9810101)

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh ngành Du lịch năm 2020

Khoa Du lịch - Đại học Huế thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2020 (mã số: 9810101)

Báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, khoá I (năm 2016-2018)

Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến học viên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoá I, năm 2016-2018 lịch báo cáo luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ. 

Lịch bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá II đợt 2, năm 2017-2019

Tổ Khoa học - Hợp tác quốc tế, Khoa Du lịch - Đại học Huế kính thông báo đến Quý học viên lớp cao học khoá II đợt 2, năm 2017-2019 thời gian bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.