Thông tin tuyển sinh năm

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Quản trị viên     04-09-2021      94 lượt xem

Nhân lực du lịch được xem là “chất lượng cao” khi có năng lực tốt, kiến thức nền tảng, thái độ tích cực, kỹ năng thành thạo