Ngành đào tạo

Quản trị    21-04-2022      386 lượt xem
Image

Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành thì làm gì?

Xem chi tiết
Quản trị    20-04-2022      451 lượt xem
Image

Những điều bạn chưa biết về ngành quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Xem chi tiết
Quản trị    24-09-2021      3761 lượt xem
Image

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập hoặc hợp tác làm việc trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, nhà hàng – dịch vụ ăn uống và môi trường có yếu tố nước ngoài.

Xem chi tiết
Quản trị    22-09-2021      4282 lượt xem
Image

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập.

Xem chi tiết
1 2  3