Thông tin tuyển sinh năm 2024

Ngành Quản trị kinh doanh

Quản trị viên     16-09-2021      1942 lượt xem

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt

du-lich-dien-tu

LIVESTREAM - Tư vấn tuyển sinh ngành Du lịch Điện tử và ngành Quản trị Kinh doanh - Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2023

Mục tiêu

– Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội.

– Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh và những kiến thức chuyên sâu trong cung ứng dịch vụ du lịch và quản trị kinh doanh du lịch.

– Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị kinh doanh, các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ và ý thức phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng tốt.

– Trang bị nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập suốt đời.

Kỹ năng

- Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí.

- Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính, dịch vụ khách hàng trong các doanh nghiệp du lịch

- Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình… trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.

- Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.

Cơ hội việc làm

Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.

Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển du lịch.

Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.

Sau 3 năm tốt nghiệp

 Với khoảng thời gian này, sinh viên đã có thể tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh du lịch dịch vụ.