Thông tin tuyển sinh năm 2024

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị viên     22-09-2021      4319 lượt xem

Mục tiêu của chương trình là hướng đến đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tư tưởng tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt. Có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập.

tuyen-sinh-2023
LIVESTREAM - Tư vấn tuyển sinh ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2023 
 
du-lich-tuyen-sinh

Livestream tìm hiểu chuyên ngành học: Quản lý lữ hành & Hướng dẫn du lịch  - Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2022

   Học ngành Quản trị dịch vụ du lịch & Lữ hành thì làm gì?

Mục tiêu

– Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội và khoa học liên quan ứng dụng trong dịch vụ du lịch và lữ hành.

– Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trong quản lý, quản trị kinh doanh du lịch cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh và cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành.

– Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu trong thực hành quản trị doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở dịch vụ du lịch và một ý thức phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng tốt.

– Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

Kỹ năng

- Thực hành tốt nghề lữ hành, hướng dẫn, tổ chức sự kiện, biết sắp xếp, giám sát và điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất

- Thực hành tốt các hoạt động Marketing, nhân sự, tài chính trong các doanh nghiệp du lịch.

- Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình… trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.

- Phối hợp các hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp du lịch dịch vụ.

Cơ hội việc làm
Trong vòng 3 năm đầu sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành (nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều hành tour, nhân viên bán tour) và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.

Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển du lịch. Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.

Sau 3 năm tốt nghiệp

Với khoảng thời gian này, sinh viên đã có thể tích lũy được kinh nghiệm, củng cố và làm giàu thêm kiến thức nghề nghiệp của mình, sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp du lịch.