Thông tin tuyển sinh năm 2024

Ngành Du lịch điện tử

Quản trị viên     19-09-2021      1970 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập hoặc hợp tác làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử

du-lich-dien-tu

LIVESTREAM - Tư vấn tuyển sinh ngành Du lịch Điện tử và ngành Quản trị Kinh doanh - Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2023

du-lich-dien-tu

LIVESTREAM số 05 - Tư vấn tuyển sinh Ngành Du lịch Điện tử - Trường Du lịch - Đại học Huế năm 2022

   Mức lương hấp dẫn cho sinh viên học ngành Du lịch điện tử

Mục tiêu

– Cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát về chính trị, pháp luật, kinh tế, xã hội.

– Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, kinh doanh, và những kiến thức chuyên sâu về quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch dịch vụ trên môi trường điện tử và thông qua Internet.

– Rèn luyện cho người học những kỹ năng thiết yếu về thực hành trong xây dựng chiến lược, quản trị, kinh doanh và marketing trong lĩnh vực du lịch dịch vụ trong môi trường điện tử và thông qua Internet.

– Trang bị nền tảng kiến thức và phương pháp để học tập suốt đời.

Kỹ năng

– Thực hành tốt các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành và tham quan giải trí.

– Thực hành tốt các hoạt động Marketing điện tử, quản lý nhân sự và tài chính điện tử trong các doanh nghiệp du lịch.

– Kỹ năng hoạch định: có khả năng xây dựng chiến lược phát triển; lập kế hoạch phát triển, xây dựng các chương trình, dự án phát triển du lịch và kinh doanh du lịch trong thời đại 4.0.

– Phân tích, xây dựng, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình trong các hoạt động cung ứng dịch vụ và các hoạt động chức năng khác của các doanh nghiệp du lịch.

– Có khả năng sử dụng các công cụ để phân tích đánh giá thực tiễn phát triển và các chính sách phát triển về du lịch.

Cơ hội việc làm
- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm ở các vị trí trực tiếp cung ứng dịch vụ trong các doanh nghiệp lữ hành (nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều hành tour, nhân viên bán tour) và các vị trí tác nghiệp trong các bộ phận chức năng (Marketing, Nhân sự, Tài chính) của các doanh nghiệp du lịch.

- Sinh viên có thể làm trong các công ty marketing điện tử, quản trị các hoạt động kinh doanh điện tử của các doanh nghiệp.

- Sinh viên cũng có thể đảm nhiệm vị trí tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp du lịch với các chức danh thực thi hoặc điều hành các chức năng marketing, marketing điện tử,  tài chính, nhân sự và tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức đào tạo nhân lực du lịch, nghiên cứu phát triển các hình thức kinh doanh du lịch điện tử.

- Sau khi trải nghiệm ở vị trí nhân viên, sinh viên có thể đảm nhiệm vị trí giám sát của các nhóm nhân sự trực tiếp cung ứng dịch vụ hoặc thuộc các hoạt động chức năng.

- Sau một thời gian làm việc đã có kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ cao sinh viên có thể đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp du lịch như trợ lý cho các trưởng bộ phận, trưởng bộ phận, các nhà quản trị cấp cao và thậm chí, có thể tự làm chủ một doanh nghiệp du lịch.