Thông tin tuyển sinh năm 2024

Ngành Quản trị khách sạn

Quản trị viên     02-09-2021      2699 lượt xem

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc trách nhiệm để có khả năng độc lập hoặc hợp tác làm việc trong lĩnh vực kinh doanh du lịch – khách sạn và môi trường có yếu tố nước ngoài.

live-stream-tuyen-sinh

Livestream tìm hiểu ngành Quản trị khách sạn năm 2023

tuyen-sinh

Livestream tìm hiểu ngành Quản trị khách sạn năm 2022

Mục tiêu

– Trang bị các kiến thức để xây dựng phẩm chất chính trị, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức bảo vệ và phát huy các tài nguyên du lịch của quốc gia, có trách nhiệm trong phục vụ cộng đồng và khách hàng.

– Trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học quản lý, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và nhà hàng.

– Trang bị các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, khả năng nghiên cứu, tư duy và phản biện để có khả năng quản lý, điều hành hoặc thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

Kỹ năng

– Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ đón tiếp và phục vụ khách theo quy trình phục vụ tại các bộ phận lễ tân, nhà hàng, buồng và các bộ phận khác trong khách sạn.

– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng được trong công việc chuyên môn.

– Có kỹ năng vận hành các máy móc, trang thiết bị hỗ trợ làm việc như máy tính, máy vi tính, máy thanh toán, các thiết bị liên lạc đặc thù, sử dụng một số phần mềm quản lý trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.

– Có kỹ năng thiết kế, lập kế hoạch, triển khai, đánh giá dự án, phương án kinh doanh khách sạn.

– Có kỹ năng tư duy theo hệ thống, lập luận và giải quyết vấn đề kinh tế, kinh doanh, quản lý.

– Có khả năng phát hiện vấn đề và mối tương quan giữa các vấn đề trong lĩnh vực du lịch – khách sạn như du lịch – khách sạn và kinh tế, xã hội, chính trị, môi trường tự nhiên.

– Có kỹ năng thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lí thông tin để ứng dụng đánh giá các vấn đề, sự kiện, hiện tượng nảy sinh trong hoạt động du lịch và khách sạn.

Cơ hội việc làm
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn có cơ hội làm việc và thăng tiến theo các chức danh công việc sau đây:

+ Trong khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các cơ sở kinh doanh lưu trú:

– Nhân viên/Giám sát/Trưởng, phó/Giám đốc bộ phận lễ tân

– Nhân viên/Giám sát/ Trưởng,phó/Giám đốc bộ phận nhà hàng, bar

– Nhân viên/Giám sát/ Trưởng, phó/Giám đốc bộ phận buồng

– Nhân viên /Trưởng, phó/Giám đốc bộ phận kinh doanh

– Nhân viên/Giám sát/Trưởng, phó/Giám đốc bộ phận quan hệ và chăm sóc khách hàng

– Nhân viên/Trưởng, phó/Giám đốc các bộ phận nhân sự, hành chính, kế toán.

+ Trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ khác:

– Nhân viên/Trưởng, phó bộ phận kinh doanh

– Nhân viên/Trưởng, phó bộ phận bán hàng

– Nhân viên/Trưởng, phó bộ phận chăm sóc khách hàng

– Giao dịch viên

– Nhân viên/Trưởng, phó các bộ phận nhân sự, hành chính, kế toán.

+ Các bộ nhân viên của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phi chính phủ liên quan đến khách sạn.

+ Tự tạo việc làm cho chính mình và người khác.

+ Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội nghiên cứu, giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có đào tạo ngành du lịch và quản trị khách sạn, nhà hàng.