Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn Thạc sĩ khóa IV đợt 2, năm 2019

Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn Thạc sĩ khóa IV đợt 2, năm 2019

Để tăng cường công tác đào tạo và theo dõi tiến độ thực hiện luận văn của học viên, sáng ngày 04/8/2021 Trường Du lịch - Đại học Huế tổ chức Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cho học viên khóa IV đợt 2 năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. 

Hội đồng đánh giá tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa IV đợt 2 năm 2019 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Du lịch có sự tham gia của PGS.TS. Trần Hữu Tuấn - Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên Hội đồng gồm PGS.TS. Bùi Thị Tám, TS. Lê Thị Kim Liên, TS. Trần Thị Ngọc Liên TS. Lê Văn Hòa (ủy viên thư ký).

Nhằm đảm bảo sự an toàn trong mùa dịch Covid-19, Hội đồng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua Google Meet. Sau khi học viên lần lượt báo cáo những nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành của đề tài và kế hoạch nghiên cứu trong thời gian tới, Hội đồng đã có những nhận xét, đánh giá về tiến độ thực hiện đề tài. Hội đồng đánh giá tiến độ giúp học viên nhận được các ý kiến góp ý từ phía các Thầy cô giáo, giúp luận văn hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh:

Nguyễn Thị Minh Phương - BP SĐH, Trường Du lịch