Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa IV năm 2019 - 2021

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa IV năm 2019 - 2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học trong năm học 2020-2021, Trường Du lịch – Đại học Huế đã long trọng tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cho 21 học viên cao học khóa IV năm 2019 - 2021. Hội đồng bảo vệ diễn ra liên tục trong 3 ngày từ ngày 23/4-25/4/2021.

Tham dự Hội đồng bảo vệ có các thành viên Hội đồng chấm luận văn, 21 học viên cao học, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của học viên. 

Các hội đồng bảo vệ diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, theo thứ tự các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian quy định. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, các thành viên hội đồng đã đưa ra những nhận xét, ý kiến phản biện xác đáng về nội dung các luận văn, đồng thời đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức của học viên, thông qua đó, học viên đã lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% các học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Hy vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

Một số hình ảnh tại Hội đồng bảo vệ:

Nguyễn Thị Minh Phương - BP SĐH, Trường Du lịch