Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa III năm 2018 (đợt 2)

Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ khóa III năm 2018 (đợt 2)

Sau hai năm học tập và nghiên cứu tại Trường Du lịch - Đại học Huế, các học viên cao học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành khóa III năm 2018 đã tiến hành bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Hội đồng bảo vệ diễn ra trong 03 ngày từ ngày 26/12 - 28/12/2020.

Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, theo thứ tự các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian quy định. Các luận văn được chuẩn bị chu đáo, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, tập trung vào các vấn đề như Phát triển nguồn nhân lực du lịch; đánh giá khả năng thu hút của các điểm đến du lịch tại Việt Nam; nghiên cứu hành vi mua sắm của khách du lịch; hiệu quả của ứng dụng Facebook Marketing vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch...

Các hội đồng bảo vệ diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.  Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể vận dụng vào thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

Thành công của buổi Lễ bảo vệ luận văn có ý nghĩa quan trọng, khẳng định uy tín của Trường Du lịch - Đại học Huế trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Một số hình ảnh tại Hội đồng bảo vệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Minh Phương - BP SĐH, Trường Du lịch