Thông tin tuyển sinh năm 2024

Sáu điểm dự kiến điều chỉnh trong tuyển sinh đại học năm 2022

Quản trị viên     17-03-2022      465 lượt xem

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố những dự kiến điều chỉnh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2022. Theo đó, có 6 điểm mới dự kiến thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, cho các cơ sở đào tạo.

Chiều 16-3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để bàn thảo, thống nhất các nội dung điều chỉnh liên quan đến công tác tuyển sinh trước khi ban hành quy chế tuyển sinh. 

tuyen-sinh-thu-truong-bo-giao-duc

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non như năm 2021, nhưng có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Một số nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh như sau:  

Thứ nhất, thí sinh phải thực hiện việc đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ hai, thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1: Thay vì đăng ký trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như các năm trước, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh theo hướng: Thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả nguyện vọng theo hình thức trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các nguyện vọng được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Thứ ba, tất cả nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các cơ sở đào tạo được lọc ảo chung trên hệ thống. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. 

Thứ tư, đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này, bảo đảm sự công bằng cho thí sinh. Nếu mỗi phương thức (hoặc mỗi tổ hợp môn thi) có chỉ tiêu riêng thì đề án tuyển sinh của các trường phải giải trình được căn cứ phù hợp cho việc phân chỉ tiêu cho từng phương thức (hoặc tổ hợp môn thi).

Thứ năm, dữ liệu kết quả học tập (lớp 10, 11, 12) của thí sinh được cập nhật lên cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời, được kiểm tra, rà soát để đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển.

Thứ sáu, cơ sở đào tạo phân tích rủi ro trong quá trình tuyển sinh và có phương án giải quyết, phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh. 

Tại hội nghị, ý kiến của các cơ sở đào tạo đều cơ bản đồng thuận với những dự kiến điều chỉnh trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2022, đồng thời thống nhất quan điểm: Tất cả những nội dung điều chỉnh đều được thực hiện với mục tiêu bảo đảm thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh. Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo cũng bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, làm cơ sở để thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, giúp thí sinh có thêm nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về những điểm mới... 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế tuyển sinh; xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống xử lý nguyện vọng và lọc ảo; hoàn thiện phầm mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với các phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo; tổ chức đăng ký xét tuyển và lọc ảo chung toàn hệ thống trong đợt 1; đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra điều kiện bảo đảm chất lượng, công tác tuyển sinh của một số trường.

(Nguồn: Báo Hà Nội mới)