Thông tin tuyển sinh năm 2023

Trường Du lịch – Đại học Huế thông báo Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Quản trị viên     15-07-2022      10155 lượt xem

Trường Du lịch - Đại học Huế Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các em lưu ý một số điểm như sau:

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

-  Điểm các bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển được lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế  xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin tuyển sinh của Đại học Huế.

3. Đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển đợt 1

3.1. Hồ sơ Đăng ký xét tuyển

-  Thí sinh ĐKXT trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Lệ phí ĐKXT: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, thí sinh phải nộp lệ phí mới được chấp nhận. Lệ phí đăng ký xét tuyển năm nay là 20.000 đồng/nguyện vọng.

3.2. Thời gian ĐKXT, thông báo kết quả và xác nhận nhập học

-  Từ ngày  22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 thí sinh ĐKXT, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia (hệ thống).

- Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học năm 2022 xem tại đây

http://huht.hueuni.edu.vn/tuyensinh/index.php/tin-tuc/tuyen-sinh-huong-dan-tra-cuu-diem-thi-THPT-Dang-ky-xet-tuyen-DH-2022-81

- Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế dự kiến công bố kết quả trước 17h00 ngày 17/9/2022.

- Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h00 ngày 30/9/2022.

4. CHỈ TIÊU THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT CÁC NGÀNH CỦA TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

 CHỈ TIÊU XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT CÁC NGÀNH CỦA TRƯỜNG DU LỊCH NĂM 2022

Tên trường: Trường Du lịch – Đại học Huế

Mã trường: DHD – Tổng chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT: 630

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu theo phương thức xét điểm thi TN THPT
1 Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Vật lý, Hóa học A00 45
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) 7810103 Toán, Vật lý, Hóa học A00 240
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
3 Quản trị khách sạn (*) 7810201 Toán, Vật lý, Hóa học A00 150
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
4 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (*) 7810202 Toán, Vật lý, Hóa học A00 60
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
5 Du lịch (*) 7810101 Toán, Vật lý, Hóa học A00 75
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
6 Du lịch điện tử  7810102 Toán, Vật lý, Hóa học A00 45
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
7 Quản trị du lịch và khách sạn (**)  7810104 Toán, Vật lý, Hóa học A00 15
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D01
Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử C00
(**): Ngành Quản trị du lịch và khách sạn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 22 – Lâm Hoằng – Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ĐT Di động: 0905400054 (Thầy Phụng); 0905655299 (Thầy Sơn); 0935279996 (Thầy Cường)

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDuLichDaiHocHueHUHT

Website: http://huht.hueuni.edu.vn/tuyensinh

Email: dtctsv-huht@hueuni.edu.vn