TIN MỚI
Trang chủ / Lịch công tác / Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 18/11/2019)

Lịch công tác tuần 2 tháng 11 năm 2019 (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 18/11/2019)

        Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Thứ hai,
11-11-2019
08:00 Hội thảo tập huấn chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

(02 ngày 11 và 12/11/2019)

 

Cô Ngọc Liên, Thầy Chính, Cô Mộng Liên Phòng họp II.9 và II.10, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương – Trưởng Ban Tổ chức
Thứ ba,
12-11-2019
08:00 Hội thảo tập huấn về đánh giá nghiên cứu (Cả ngày)

 

Thầy Hữu Tuấn, Thầy Cường Phòng họp II.11, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương và GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)
Thứ tư,
13-11-2019
8:00 Làm việc với Công ty CPDV Cáp Treo Bà Nà Lãnh đạo Khoa, Trung tâm thực hành LKDN Phòng họp KDL Khoa trưởng
08:00 Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo trực tuyến”

 

Thầy Hòa (85), Cô Minh Ngọc,  Cô Khánh Hà, Cô Diễm Hằng, Cô Thúy Vân, Cô Minh Nghĩa, Cô Thái Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương – Trưởng Ban Tổ chức
14:00 Hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2019 Thầy Hữu Tuấn, Thầy Thanh Long, Thầy Hoài, Thầy Đạt Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2019
Thứ năm,
14-11-2019
08:00 Hội thảo quốc gia về Thúc đẩy quản trị và tự chủ đại học hướng đến thực hiện Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018

 

Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên, Thầy Ngọc, Thầy Thanh Long, Cô Vân Ti Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương và GS.TS. Martin Valcke (Đại học Ghent, Bỉ)
14:00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Cơ quan Đại học Huế.  Thầy Hữu Tuấn

 

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế – Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu,
15-11-2019
08:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu quy hoạch bổ sung Đảng ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thầy Hữu Tuấn, Cô Ngọc Liên Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 Hội thi Văn nghệ cán bộ, viên chức, lao động Đại học Huế, lần thứ II- năm 2019

 

– Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở;

– Các đội tham dự Hội thi;

– CB, VC, LĐ và sinh viên quan tâm.

 

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi

 

About Phòng TCHC & CSVC

Tin liên quan

Lịch công tác tuần 4 tháng 5 năm 2024 (từ ngày 20/5/2024 đến ngày 26/5/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì Ngày Giờ Thứ tư,22-05-2024 …