Trang chủ / Đào tạo / Văn bản – biểu mẫu

Văn bản – biểu mẫu

Quy định – ĐT-CTSV

Hình thức trình bày Khóa luận và Chuyên đề tốt nghiệp: tại đây Quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế: tại đây

Xem tiếp

Mẫu đơn cho sinh viên

bieumau

Đơn  đề nghị cấp tiền hỗ trợ học phí: tại đây Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập: tại đây Đơn đề nghị xác nhận: tại đây Đơn đề nghị xét miễn giảm học phí: tại đây Đơn xin chuyển trường: tại đây Đơn xin hưởng trợ cấp …

Xem tiếp